Видео лентата на нашата памет

Написано от :   Зак Пуунен Категории :   Основоположна истина Търсещ
Article Body: 

С помощта на видеокамера вече е възможно да записваме с точност сцените и звуците, които виждаме и чуваме около нас. Когато видеокасетата бъде възпроизведена по-късно на екран, тя ще изобрази точно това, което се е случило.

Библията казва, че идва ден, когато всички ние ще трябва да отговаряме за живота си пред Бог. Като вземем предвид всички милиарди хора, които са живели на тази земя през многовековната човешка история, можем да се учудим как Бог би могъл да запише всичко, което всеки човек е правил, казвал и мислил през живота си. Този запис се пази от Бог в паметта на всеки човек.

Паметта е като видео лента, която коректно записва всичко, което правим, казваме и мислим. Тя също така записва нашите вътрешни нагласи и мотиви. Когато човек умре, въпреки че оставя тялото си на земята, паметта му, като част от душата му, отива с душата до мястото на мъртвите духове. Когато накрая настъпи съдният ден, душата му отново ще се съедини с праха, който някога е бил тялото му на земята, и той ще бъде възкресен във физическо тяло, за да застане пред Бог и да даде отчет за целия си живот на земята. В онзи ден, когато дойде ред за съд на всеки човек, всичко, което Бог ще трябва да направи, ще бъде да възпроизведе видео лентата със собствената памет на дадения човек на екран, за да го види целият свят. Никой няма да може да постави под съмнение точността на този запис, тъй като това ще бъде неговата собствена памет, възпроизвеждаща записа на живота му.

Външната фасада на благоприличието и религията, която хората носят днес, ще бъде съблечена и истинският вътрешен човек ще бъде разкрит. Религията няма да спаси никого в онзи ден, защото ясно ще се види, че всички са съгрешили - независимо от религията, в която са родени или практикували. Извършените добри дела, парите, дадени на бедните или на религиозните институции, също няма да спасят никого - тъй като никоя от тези религиозни дейности не може да заличи списъка с нашите грехове.

Има САМО ЕДИН НАЧИН, по който записът на злините, които сме извършили, казали и помислили, могат да бъдат окончателно заличени от Божиите очи, така че те да не бъдат възпроизведени на видеозаписа в онзи съден ден. Нашите добри дела не могат да премахнат злите ни дела. Не. Никога.

За греховете, които сме извършили, трябва да се наложи точно и справедливо наказание. Библията казва, че в Божия закон има само едно наказание за греха - и това е ВЕЧНА СМЪРТ. Тази смърт е това, което всеки от нас заслужава за своите грехове.

Именно за да ни спаси от това наказание с вечна смърт, Исус Христос, Божият Син, слезе от Небето на земята като човек и умря на кръст извън Йерусалим, преди около 1970 години. Там той понесе Божественото наказание за греховете на човечеството - за греховете на ВСИЧКИ хора от всички религии. Три дни след като Той беше погребан в гроб, Той излезе жив от мъртвите, доказвайки, че Той наистина е Бог, проявен в човешка форма, и че Той може да победи смъртта - най-големия враг на човека. Четиридесет дни по-късно, докато мнозина Го гледаха, Той се възнесе на Небето, обещавайки да се върне отново на земята в определеното време, за да съди всички хора. Повече от 19 века са минали, откакто Той е дал това обещание и сега наближава времето на Неговото завръщане на земята. Един ден ще Го видим да се завръща от небето.

Исус Христос беше ЕДИНСТВЕНИЯТ в историята, който умря за греховете на човеците. Той беше и ЕДИНСТВЕНИЯТ, който възкръсна отново от мъртвите. Спрямо тези два факта, Той е уникален.

Днес греховете ни могат да бъдат простени и изтрити от тази видео лента, ако искрено се отвърнем от греховете си и се покаем за тях, молейки Бог да ни прости заради Исус Христос, вярвайки, че Той е умрял за нашите грехове и е възкръснал от мъртвите.

Още сега можете да помолите Господ Исус Христос да дойде във вашия живот и да заличи записа от миналия ви грешен живот - колкото и големи и много да са били греховете ви. Тогава ще можете да започнете живота си отново с чист запис и да бъдете дете на Бог.

Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН за спасение, който Бог е определил за човеците. Възползвайте се от него сега. Не забравяйте, че единствената друга алтернатива, която имате, е да се изправите пред записа на вашите грехове, възпроизведени от видео лентата на вашата памет, в съдния ден. Знаейки тази истина и осъзнавайки сериозността на вечния съд в огнено езеро за всички грешници, наш дълг е да предупреждаваме всички с любов.

Дано вземете това правилно решение днес, без по-нататъшно забавяне и нека Бог да ви благослови с вечен живот.

Ние ви предаваме това послание от Бог, с искрена обич.

Всички права запазени - Zac Poonen. Да не се променя съдържанието на статията без писмено разрешение от автора.