Фалшиво съживление

Написано от :   Зак Пуунен Категории :   Религиозен или Духовен
Article Body: 

Исус и апостолите многократно предупреждаваха, че последните дни ще се характеризират с широко разпространени заблуди и множество лъжливи пророци ( Мат. 24:3-5 , 11 , 24 ; 1 Тим. 4:1 ) - и ние сме свидетели на много такива през последните няколко десетилетия.

Защо милиони християни биват измамени от тези лъжливи пророци и от тези фалшиви „съживления"? И защо толкова много проповедници стават жертва на неморалност и алчност?

Някои от основните причини според мен са следните:

1. Повечето християни днес не са наясно с това, което учи Новият Завет, защото не са го изучавали внимателно; и така те следват ученията на своите водачи, а не учението на Новия Завет.

2. Чудесата (свръхестествени дарби) са станали по-важни за тях от характера им (свръхестествен живот).

3. Материалното богатство е станало по-важно за тях от духовното богатство.

4. Те не са в състояние да направят разграничение междудушевна приповдигнатост или психологическа манипулация и истинско движение на Светия Дух; причината отново е непознаването на Новия Завет.

5. Те не са в състояние да правят разлика между психосоматично изцеление (изцеление, което идва от правилните нагласи на ума) и свръхестествено изцеление в Името на Исус.

6. Емоционалното вълнение и странните физически прояви са станали по-важни за тях от вътрешната радост в Господ.

7. При лидерите, тяхното служение към хората е станало по-важно от вътрешното им ходене с Бог.

8. Одобрението от хората е станало по-важно за тези водачи, отколкото одобрението от Бог.

9. Броят на хората, които присъстват на събранията, е станал по-важен за тези лидери от това дали тези хора са изцяло посветени на Христос.

10. Изграждането на техните лични царства и техните финансови империи е станало по-важно за тези лидери, отколкото изграждането на местна църква и превръщането им в служители на тази местна църква ( Йеремия 6:13 ).

Всичко това е НАПЪЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНОТО на онова, което Исус учи. Противоположността на Христос в Новия Завет се нарича „антихрист". Ако християните не виждат това ясно, то тогава, когато Антихристът се появи на световната сцена със своите лъжливи знамения и чудеса ( 2 Сол. 2:3-10 ), те ще го приемат сляпо. Да бъдеш воден от Христовия Дух означава да си на точно противоположния дух от този, споменат в точките по-горе.

Ще перифразирам думите на Исус от Матей 7:13-27 (прочетете в контекста на Матей, глави 5 до 7):

„И портата, и пътят към ВЕЧНИЯ ЖИВОТ са много тесни - както току-що описах ( Мат. 5 до 7). Но ще дойдат лъжепророци и ще ви кажат, че портата и пътят не са тесни, но големи и широки. Пазете се от тях. Ще можете лесно да ги разпознаете, като наблюдавате плодовете на техния характер: Живеят ли живот, свободен от гняв, свободен от похот за жени, свободен от любов към парите и свободен от тревожно търсене на материални богатства (както светските хора търсят)? Проповядват ли те срещу тези неща, както аз направих тук? ( Мат. 5:21-32 и 6:24-34 ). Тези лъжепророци могат да упражняват много свръхестествени дарби и да правят чудеса и действително да лекуват хората в Моето Име, но въпреки това аз ще изпратя всички тях в ада в последния ден, защото те не ме познаваха (като СВЯТИЯ) и не се отказаха от греха в личния си живот ( Мат. 7:21-23 ). Ако искате да построите църква на скала, която никога няма да се разклати или да падне с времето или във вечността, бъдете внимателни да изпълните всичко което току-що ви казах ( Мат. 5 до 7) и научете и хората си да изпълняват всичко, което съм заповядал на вас. Тогава Аз ще бъда винаги с вас и Моята власт винаги ще ви подкрепя ( Мат. 28:20 , 18 ). Но ако само чуете това, което казвам и не го направите, тогава това, което построите, може да изглежда като голяма и впечатляваща църква за хората, но със сигурност един ден ще се разпадне и ще се сгромоляса ( Мат. 7:25 ). "

Как тогава трябва да построим непоклатима църква в тези последни дни?

1. Трябва да живеем според учението в проповедта на планината (Матей 5 до 7) и да го проповядваме постоянно.

2. Трябва да живеем според Новия завет, а не според Стария завет . За това трябва ясно да познаваме разликите между двата завета ( 2 Кор. 3:6 ). Също така трябва да проповядваме Новия завет.

В днешни дни, когато проповедниците изпаднат в сериозен грях, те се оправдават с (и намират утеха в) примерите на старозаветни светци, които също са падали в грях. И след това те отново започват своите служения, след период на мълчание. Те цитират примерите с Давид, който е прелюбодействал и с Илия, който е изпадал в депресия, и казват „Но Бог въпреки това ги използваше"! Но те няма да цитират примера на Павел, който е живял в победа и чистота до края на живота си.

Това, което тези проповедници (и повечето християни) не виждат, е, че старозаветните светци НЕ са наши примери днес. В тази благодатна епоха на нас е дадено много повече - а „от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква" ( Лука 12:48 ). Исус е Посредникът на НОВ завет и ТОЙ е нашият Пример и Автор на нашата вяра днес - не Давид или Илия. Разграничението между старозаветните светци (изброени в Евреи 11) и Исус е ясно изразено в Евреи 12:1-4 . Но много малко живеят в реалността на това. Малцина са осъзнали, че „за нас Бог промисли нещо ПО-ДОБРО" в новия завет ( Евр.11:40 ).

Всеки от нас може да падне по начина, по който са паднали много проповедници, ако не сме бдителни и будни - защото Сатана е хитър враг. Нашата безопасност се състои в това да се подчиняваме внимателно на новозаветното учение и да се подчиняваме на благочестиво ръководство. ( И под „благочестиво" ръководство имам предвид онези, които не притежават дори една от грешните ценности, изброени в десетте точки, които споменах по-рано ). Ако се учим от грешките на другите, можем да избегнем същите грешки в нашия живот.

Така че, нека винаги да държим лицата си ниско до земята пред Господа - защото там ще получим Божествено откровение, както Йоан ( Откр.1:17 ). Ако смирим себе си, ще получим благодат да бъдем победители ( 1 Пет. 5:5 ). И когато Святият Дух ни покаже истината в Божието Слово и истината за нас самите, нека бъдем напълно честни и „нека обикнем истината, за да бъдем спасени" от всички грехове. По този начин ще бъдем защитени от Бог от всякаква измама ( 2 Сол. 2:10 , 11 ). Амин.

Всички права запазени - Zac Poonen. Да не се променя съдържанието на статията без писмено разрешение от автора.