Чистото евангелско послание

Написано от :   Зак Пуунен Категории :   Основоположна истина Търсещ
Article Body: 

В тази брошура искам да обясня какво означава да бъдеш „новороден" или иначе казано - „спасен".

Покаянието е първата стъпка към това преживяване. Но за да се покаете (да се отвърнете от греха), първо трябва да знаете какво е грях. Разбирането за покаянието сред християните днес е до голяма степен грешно, защото разбирането за греха е грешно.

През последните няколко десетилетия стандартите в християнството се понижиха значително. "Евангелието" което се проповядва днес от проповедниците, е доста разводнена версия на истината. На хората се казва само да вярват в Исус. Но само вярата в Исус няма да спаси никого, ако човек не се покае.

Да се новородиш е основата на християнския живот. Ако живеете добър живот, без да положите тази основа, тогава вашето християнство ще бъде както всички останали религии в света - които също учат хората да живеят добър живот. Ние непременно трябва да живеем добър живот. Но това е надстройката на християнството, а не неговата основа. Основата е новорождението. Всички трябва да започнем от там.

Исус използва израза „новороден" в Йоан 3:3 , когато разговаряше с Никодим, който беше религиозен водач и богобоязлив човек, който живее благочестиво. И все пак Исус му каза: „Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство" ( Йоан 3:3 ) . Тук виждаме, че за да влезе човек в Божието царство, той трябва да има духовно раждане, дори и ако е много добър! След това Исус му каза, че Той (Исус) ще бъде издигнат на кръст, за да умре и че тези, които вярват в Него, ще получат вечен живот ( Йоан 3:14 , 16 ).

Исус продължи, казвайки му, че хората обичат тъмнината повече от светлината, защото делата им са зли ( Йоан 3:19 ) . Но тези, които постъпват според истината, ще отидат към светлината и ще бъдат спасени ( Йоан 3:21 ) . За да се родиш отново, трябва да отидеш към светлината. Това означава да бъдеш честен с Бог и да му признаеш греховете си. Очевидно е, че не можете да си спомните всички грехове, които сте извършили. Но трябва да признаете, че сте грешник и да кажете на Бог за греховете които си спомняте.

Грехът е нещо голямо и в началото можете да видите само една малка част от него в живота си. Това е нещо като да живеете в голяма държава, от която сте виждали само една много малка част. Но докато се отвръщате от греховете си, които разпознавате, постепенно ще виждате все повече и повече от тази „страна на греха" в собствения си живот. Докато вървите в светлината, ще виждате повече от греха си - и така ще можете да се очиствате все повече и повече от него. И така ще трябва да ходите честно пред Бог през цялото време.

Нека използваме друга илюстрация: Живеете в къща, в която има много мръсни стаи. Искате Господ Исус да дойде и да живее във вашата къща. Но Той не може да живее в мръсни стаи. Така че Той ви помага да почистите всяка стая - една по една. И така, малко по малко цялата къща е почистена. Ето как израстваме в святост в християнския живот.

Веднъж апостол Павел каза, че навсякъде, където е ходил, той проповядва едно и също послание на всички: Покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос ( Деяния 20:21 ) . Това са двете изисквания, за да положи човек добра основа в живота си и да се роди отново. Бог е обединил покаянието и вярата. Но повечето християнски проповедници са ги разделили. Покаянието е извадено от повечето днешни проповеди на Евангелието. Повечето проповедници говорят само за вярата.

Но ако имате само вяра, не можете да се родите отново. Точно както жената не може да има дете, сама от себе си, колкото и да се старае. Мъжът също не може да има дете сам. Мъжът и жената трябва да се съберат, за да може да се роди дете. По същия начин, когато покаянието и вярата се съберат, се ражда духовно дете - така новорождението се случва във вашия дух. Това духовно раждане е също толкова реално, колкото и физическото раждане - и то също се случва за един миг. Не е постепенно.

Може да има месеци на подготовка за новорождението - точно както има месеци на подготовка за физическото раждане. Но самото новорождение (точно както физическото раждане) се случва за един момент. Някои християни не знаят датата на новорождението си. Аз не знам датата на собственото си новорождение. Но това е точно като да не знаеш датата на физическото раждане. Това не е сериозен проблем - щом човек е жив!! По същия начин, важното за човек е да знае със сигурност, че той е жив в Христос днес.

Дали сме тесногръди, когато казваме, че Исус е единственият път до Бог?

Нека отговоря на това с илюстрация: Някой, който никога не е виждал баща ми (или дори снимка на баща ми), не може да знае как изглежда баща ми. По същия начин ние, които никога не сме виждали Бог, не можем да знаем нищо за Него, нито пътя към Него. Исус Христос обаче идва от Бог Отец. Така че само Той може да ни покаже пътя до Него. Той каза „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен." ( Йоан 14:6 ).

Когато размишляваме за твърдението на Исус, че е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ към Бог Отец, трябва да кажем, че или това, което Той е казал, е истина, или че Той е бил лъжец и измамник . Кой би посмял да каже, че Той е бил лъжец и измамник? Не е достатъчно да се каже, че Исус е бил просто добър човек или пророк. Не. Той е самият Бог - а не просто добър човек. Не би могъл да бъде добър човек, ако беше лъжец или измамник! Така че заключаваме, че Исус наистина е бил Бог в човешка форма.

Цялата истина е тесногръда. В математиката 2 + 2 винаги е 4. Не можем да бъдем широко скроени и да приемем 3 или 5 също като възможни отговори. Дори не можем да приемем 3.9999. Ако приемем такива отклонения от истината, нашите математически изчисления ще се объркат. По същия начин знаем, че земята се върти около слънцето. Ако решим да бъдем „широко скроени" и приемем някаква теория, която казва, че слънцето също се върти около земята, нашите астрономически изчисления ще се объркат. По същия начин в химията H2O е вода. Не можем да бъдем широко скроени и да кажем, че H2O също е сол!! Така ние виждаме, че истината е абсолютна във всяка област и много тесногръда. Така е, дори по въпроса за Бог. Допускането на толеранс може да доведе до сериозни грешки в математиката, в астрономията и в химията - а също и в познаването на истината относно Бог.

Библията учи, че всички хора са грешници - и Исус умря загрешниците. Така че, ако дойдете при Исус като„християнин", Той няма да прости греховете ви, защото не е умрял за християните! Той умря за грешниците. Единственият човек, на когото може да му бъде простено, е този, който идва при Исус и казва „Господи, аз съм грешник". Не можете да дойдете при Исус като член на която и да е религия и да ви бъде простено, защото Той умря за грешниците. Ако дойдете при Него като грешник, тогава греховете ви могат да бъдат простени веднага.

На всички ни е лесно да знаем, че сме грешници - защото Бог ни е дал съвест. Децата имат много чувствителна съвест, която много бързо ги алармира за грешките им. Но когато пораснат, съвестта може да стане твърда и безчувствена. Когато 3-годишно дете говори лъжа, лицето му изглежда виновно, защото съвестта му го изобличава. Но 15 години по-късно той може да каже лъжа неразпознаваемо, защото е убил съвестта си, като многократно е игнорирал нейния глас. Ходилата на крака на бебето са толкова меки, че може да усети дори поглаждане на перо. Но стъпалата на краката на възрастните са толкова твърди, че не усещат дори убождането от игла, докато не е притисната силно. Това е, което се случва и с тяхната съвест, когато пораснат.

Съвестта е глас, който Бог е поставил в нас, който ни казва, че сме морални същества. Дава ни базово разбиране за правилното и грешното. И така, това е прекрасен Божи дар. Исус го нарече „светило на тялото" и "око" ( Лука 11:34 ) . Ако не опазим внимателно това „око", един ден ще ослепеем духовно. Пренебрегването на убождането на съвестта може да бъде толкова опасно, колкото игнорирането на частиците прах, които влизат в окото ви - един ден вие ще станете напълно слепи, духовно.

Когато се раждат бебета, никое от тях няма религия. Всички те са еднакви. Две години по-късно те са все още еднакви - егоистични и шумни. Но с течение на времето родителите им ги индоктринират в различни религии - и така те попадат в различни религии. В повече от 90% от случаите религията на човек е тази, която родителите му са избрали за него.

Но Бог не гледа на нас като на хора от различни религии. Той гледа на всички нас като на грешници. Исус слезе от небето на земята, за да умре за греховете на цялото човечество. Той не е дошъл заради онези, които се смятат за достатъчно добри, за да влязат в Божието присъствие, а за тези, които признават, че са грешници и са негодни да влязат в Божието присъствие. Съвестта ви подсказва, че сте грешници. Тогава защо да е трудно да дойдеш при Исус и да кажеш: „Господи, аз съм грешник, много грешни неща съм направил през живота си"?

Въпрос, който някои могат да зададат, е: „Не може ли този добър Бог да пренебрегне греховете ни и да ни прости, точно както един баща би простил?" Ако някое дете счупи (или загуби) нещо ценно и съжали за това и се извини на баща си, баща му ще му прости. Да, но тези въпроси не са морални въпроси. Ако всичките ни грехове бяха такива, тогава Бог веднага щеше да ни прости. Но грехът ни не е като тези неща. Грехът е престъпление.

Ако един мъж беше съдия в съд и собственият му син стоеше пред него, обвинен в някакво престъпление, може ли той да каже на сина си: "Сине, обичам те. Прощавам ти. Няма да те накажа"? Всеки земен съдия с най-малкото чувство за справедливост никога не би направил такова нещо. Това чувство за справедливост, което всички ние имаме, е малка част от съвършената справедливост на Всемогъщия Бог, по чието подобие сме създадени. Така че, когато сме направили нещо наистина грешно, Бог като съдия трябва да ни каже: „Много те обичам, но ти си извършил престъпление - и затова трябва да те накажа". В този съд, колкото и синът да съжалява за престъплението си, баща му като съдия все още трябва да го накаже. Да предположим, че момчето е ограбило банка. Бащата го глобява съобразно всички разпореждания на закона - да речем, с един милион рупии. Тъй като момчето няма пари да плати глобата, то трябва да влезе в затвора! След това бащата се оттегля от съдийския стол, сваля съдийската тога и слиза. Изважда личната си чекова книжка и изписва чек за един милион рупии (спестяванията за целия му живот) и я дава на сина си да плати глобата. Може ли синът му да го обвини сега, че не го обича? Не! В същото време никой не може да го обвини, че той не е справедлив съдия, защото той е отсъдил на сина си пълното наказание, което законът изисква. Точно това направи и Бог за нас. Като съдия Той заяви, че всички ние трябва да умрем за нашите грехове. След това Той слезе като Човек и сам понесе това наказание.

Библията ни учи, че въпреки че Бог е Един, Той съществува в Три Личности - Отец, Син и Свети Дух. Ако Бог беше само Една Личност, той не би могъл да освободи трона Си на небето и да слезе на земята като човек в лицето на Исус. Кой би управлявал Вселената тогава? Но тъй като Бог съществува като Три Личности, Синът можеше да дойде на земята и да умре за нашите грехове пред Небесния Отец, Който беше Съдията. Някои християни извършват кръщение на хората в името на „Исус единствено", казвайки, че в Божеството има само Една Личност - Исус. Това е сериозна грешка. В 1 Йоан 2:22 се казва, че всеки, който отрича Отца и Сина, има духа на антихриста. Защото в такъв случай той отрича, че Бог Син е дошъл в човешка форма като Исус Христос, и се е отрекъл от собствената си човешка воля и е изпълнил волята на Отца и след това е понесъл наказанието за нашите грехове, пред Бог Отец ( 1 Йоан 4:2 , 3 ) .

Исус беше напълно Бог и напълно човек, когато дойде на земята. Когато умря на кръста, Той понесе наказанието за греховете на цялото човечество. Наказанието за нашия грях е да бъдем отделени от Бог за вечността. И когато Исус висеше на кръста, Той беше отделен от Своя Отец на небето. Подобна раздяла е най-ужасното страдание, което човешко същество може да понесе.

Адът е единственото забравено от Бога място във Вселената. Бог не е там. И така в ада, цялото зло от дявола се проявява напълно. Това зло е, което прави нещата толкова нещастни за всички, които отиват в ада. Исус преживя това наказание, когато висеше на кръста. Той вися на кръста в продължение на 6 часа. Но през последните 3 часа Той беше изоставен от Бог. Слънцето потъмня и земята се разтресе. Неговата връзка с Неговия Отец в небето беше прекъсната. Отец е главата на Христос ( 1 Кор. 11:3 ) - и когато Христос беше изоставен, беше като да му отнемат главата. Не можем да разберем напълно каква агония е било това за Него.

Ако Исус беше просто едно създадено творение, той не би могъл да поеме наказанието за милиардите човешки същества, които са живели след Адам! Защото един човек не може да бъде разпънат вместо един милиард убийци! Но Исус би могъл да понесе това наказание, защото Той е Безкрайният Бог.

Освен това, тъй като Той е безкраен, Той може да понесе вечно наказание в рамките на три часа.

Ако Исус Христос не беше Бог и Бог Отец го беше наказал за нашия грях, това би било голяма несправедливост. Бог не може да накаже един човек за престъплението на друг, дори ако той е готов да поеме наказанието. Вашият приятел не може да поеме наказанието ви и да бъде разпънат на ваше място. Това би било несправедливо. Така че, ако Исус беше просто създадено същество и Той беше наказан за нашите грехове, това би било най-голямата несправедливост.

И така, стана ясно, че никое създадено същество не би могло да понесе наказанието за нашите грехове. Само Бог може да понесе това наказание, защото Той е Съдията на Вселената. Той има право да ни накаже - и Той има право да вземе нашето наказание върху Себе Си. И това е което направи Той, когато дойде на земята в лицето на Исус Христос. Основата на християнската вяра се състои в две велики истини: Първо, че Христос умря за греховете на човечеството. Второ, че Той възкръсна от мъртвите след три дни.

Ако Христос не беше възкръснал от мъртвите, нямаше да има доказателство, че Той е Бог. Възкресението му от мъртвите беше доказателство, че всичко, което Той беше казал, беше истина. Никой религиозен водач никога не е твърдял, че ще умре за греховете на света. И никой религиозен водач никога не е възкръсвал от мъртвите. Тези два факта сами по себе си правят Исус Христос уникален.

Всички религии биха могли да ни научат да правим добро на другите и да живеем в мир. Но християнската вяра има уникална основа: Христос умря за нашите грехове и възкръсна от мъртвите. Ако тези две истини бъдат премахнати от християнството, тогава християнството става като всяка друга религия. Тези две истини са това, което прави християнството уникално.

Всички ние сме създадени от Бог, за да живеем за Него. Но всички ние сме живели за себе си. И така, когато дойдем при Бог, трябва да дойдем като разкаяли се крадци, които са крадяли в продължение на много години онова, което принадлежи на Бог. Трябва да дойдем при Него с благодарност за Христос, който умря за нас, и вярвайки, че Той е възкръснал от мъртвите и е жив днес. Ние не бихме могли да се молим на Исус, ако днес той не беше жив - просто защото не можем да се молим на мъртвец. Но тъй като Исус възкръсна от мъртвите, ние можем да разговаряме с Него.

След като Христос възкръсна от мъртвите, Той се възнесе и се върна на небето. Тогава Святият Дух, Третото Лице на Божеството слезе на земята. Святият Дух е истинска Личност както е самия Исус. Той е дошъл на земята, за да изпълни живота ни с Неговото присъствие. Ако позволим на Святия Дух, Той може да ни направи святи. Когато Святият Дух ви изпълни, ще имате възможност да живеете живот на победа над греха. Никой не можеше да живее така, преди Святият Дух да дойде да обитава в човека - в деня на Петдесятница. Преди това хората можеха само да подобрят външния си живот. Техният вътрешен живот оставаше победен от греха и непроменен. Когато Святият Дух ви изпълва, Самият Бог идва да живее във вас и Той може да ви даде възможност да живеете благочестиво и вътрешно.

Прекрасното послание на Евангелието е, че сърцето ви може да стане напълно чисто, когато Бог ви прости и когато Христос дойде да живее във вас чрез Своя Дух, превръщайки тялото ви в Божии храм.

Веднъж разговарях с християнин, който пушеше цигари. Попитах го дали някога би изпушил цигара в църковната сграда? Той каза, че никога няма да направи това, защото църковната сграда е храмът на Бог. Казах му, че тялото му е храмът на Бог, а не някаква църква. Вие не бихте прелюбодействали в църковната сграда, нали? Също така не бихте гледали интернет порнография в църквата. Вашето тяло е Божият дом, когато Христос живее вътре. Затова внимавайте какво правите с тялото си. Навици като пушене, пиене, вземане на наркотици и позволяване на нечисти мисли да навлязат в съзнанието ви постепенно ще унищожат и тялото ви и ума ви.

Християнският живот е като състезание. Когато обърнем гръб на греха и се новородим, стигаме до стартовата линия на това състезание. След това започва маратонско състезание - до края на живота ни. Тичаме, тичаме и тичаме. И така всеки ден се приближаваме все по-близо до финалната линия. Но никога не трябва да спираме да тичаме.

Или нека да използваме друга илюстрация: Когато се новородим, ние полагаме основите на нашата къща. След това бавно изграждаме надстройката - а тя се състои от много етажи.

Това е най-добрият живот, който някога бихте могли да живеете, защото постепенно елиминирате всичко лошо от живота си и ставате все по-подобни на Бог, година след година.

И така, какво трябва да направите, за да се новородите?

Преди всичко, признайте, че сте грешни. Не се сравнявайте с другите и не намирайте никакво успокоение в това да си мислите, че сте по-добри от тях. Грехът е като смъртоносна отрова. Независимо дали пиете една капка или сто капки отрова, накрая пак умирате. Така че, ако искате да започнете правилно в християнския си живот, признайте, че не сте по-добри и от най-лошия грешник в света. След това решете да се отвърнете от всички известни ви грехове в живота ви.

Тогава вярвайте в Христос. Това означава да се доверите на Христос - а не просто да вярвате нещо за Него в ума си. Човек може да вярва в някого, без да му се доверява. Булката бива попитана на сватбата си: "Готова ли сте да доверите себе си на този мъж?" Да предположим, че тя отговори, казвайки: "Аз вярвам, че той е много добър човек. Но не съм сигурна дали искам да му доверя целия си живот и бъдеще". Тогава тя не може да бъде омъжена за него, защото няма доверие в него. Когато една жена се омъжи, посоката на целия й живот се променя. Тя променя фамилията си според фамилията на мъжа. Тя напуска дома на родителите си и отива да живее при съпруга си. Тя може да не знае къде ще живее той, но тя му доверява цялото си бъдеще. Тя има вяра в него. Това е картина на това какво означава да имаш вяра в Христос.

Думата „християнин" (казано с уважение) означава „госпожа Христос"! Съпругата ми можеше да вземе името ми само след като се омъжи за мен. По същия начин можете да вземете името на Христос и да се наречете „християнин" само ако сте женени за Него. Ако някоя дама би взела името ми, без да е омъжена за мен и се нарече „госпожа Зак Пуунен", това би било лъжа. По същия начин всеки, който се нарича християнин, без да е женен за Христос, също казва лъжа.

Бракът е завинаги, а не само за няколко дни. По същия начин, да бъдеш християнин е ангажимент за цял живот. Пълната отдаденост на Христос не означава, че сте станали съвършени. Когато една жена се омъжи, тя не обещава, че никога няма да направи грешка в живота си. Тя ще направи много грешки, но съпругът й ще й прости. Но тя обещава, че ще живее завинаги със съпруга си. Това е картина на нашето единение с Христос.

Следващата стъпка, която трябва да предприемете, е водно кръщение. Кръщението е нещо като получаване на свидетелство за брак. Не можете да се ожените, като просто вземете свидетелство за брак. Нито можете да станете християни, като се кръстите. Едва след като се ожените, можете да получите свидетелство за брак. Аналогично, едва след като се посветите на Христос, можете да вземете кръщение. Чрез кръщението вие свидетелствате, че сте приключили със стария си начин на живот и сте направили Исус Христос Господ на живота си.

Добрите съпрузи и съпруги говорят много помежду си. Така че вие ​​също трябва да говорите на Исус и да Го слушате, докато Той ви говори чрез Библията, всеки ден.

Добрата съпруга никога няма да направи нещо, което прави мъжа й нещастен. Тя ще иска да прави всичко с неговото съгласие. Истинският християнин също няма да направи нещо, което не се харесва на Христос - като например да гледа филм, който Исус не би гледал. Той не би направил нищо, което не може да направи заедно с Исус Христос.

Можете ли да сте сигурни, че сте новородени? Да. В Римляни 8:16 се казва, че когато се новородиш, Святият Дух ще свидетелства с твоя дух, че си дете на Бог.

Това е прекрасен живот - защото живеем с най-добрия Приятел, който някой може да има. Никога няма да бъдем самотни, защото Исус ще бъде с нас винаги и навсякъде. Можем да споделим проблемите си с Него и да Го помолим да ни помогне да ги разрешим. Това е живот, изпълнен с радост и живот който е освободен от безпокойство и страх - защото Исус държи нашето бъдеще в ръцете си.

Ако искате да се новородите, кажете тези думи на Господ искрено от сърцето си, точно сега:

Господи Исусе, аз вярвам, че Ти си Божият Син. Аз съм грешник, който заслужава да отиде в ада. Благодаря Ти, че ме обичаш и че умря за моите грехове на кръста. Вярвам, че Ти възкръсна от мъртвите и че живееш днес. Искам да се отвърна от греховния си начин на живот точно сега. Моля те, прости ми всичките ми грехове и ми дай омраза към греха. Прощавам на всички, които са ме наранили по някакъв начин. Ела в моя живот, Господи Исусе, и бъди Господ на моя живот от днес нататък. Направи ме дете на Бог още сега."

Божието Слово казва: „А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда" ( Йоан 1:12 ) . Господ Исус казва: " Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мене, никак няма да го изгоня " ( Йоан 6:37 ).

И така, можете да сте сигурни, че Той ви е приел.

Следователно можете да Му благодарите, като кажете: "Благодаря ти, Господи Исусе, че ми прости и ме прие. Моля те, изпълни ме с твоя Свят Дух и ми дай сила да живея за Теб. Искам да угаждам само на Теб от днес нататък."

Сега трябва да четете Божието Слово всеки ден и да молите Господ да ви изпълва с Неговия Свят Дух всеки ден. Освен това трябва да общувате с други новородени християни. Само така ще израствате в християнския живот и ще имате силата да продължите да следвате Господа. Затова помолете Господ да ви насочи към добра църква.

Нека Господ да ви благослови изобилно!

Всички права запазени - Zac Poonen. Да не се променя съдържанието на статията без писмено разрешение от автора.